Kontakt

Sylwia Domańska – Prezes Zarządu
tel. +48 607 167 544
e-mail: sdomanska@konstans-papier.com.pl

Wynajem- Grzegorz Jaworski

tel. +48 601 083 360
e-mail: gjaworski@konstans-papier.com.pl lub wynajem@konstans-papier.com.pl

Muzeum – Grzegorz Jaworski

tel.+48 601 083 360

Godziny pracy: 9.00 – 17.00


KONSTANS Sp. z o.o.
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul.Mirkowska 45
REGON: 010735886
NIP: 123-00-29-522
KRS: 0000048664
Kapitał zakładowy: 2mln 505tys. zł